Useimpien ympäristössä esiintyvien ja syöpää aiheuttavien aineiden torjunnassa säädökset ja yhteiskunnan toteuttamat toimet kyseisten aineiden vähentämiseksi tai poistamiseksi ovat tehokkaampia kuin yksilön oma toiminta. On kuitenkin tärkeää tietää, mille altistuu, jotta voi tehdä omaan terveyteensä liittyviä tietoisia päätöksiä. Seuraavassa annetaan joitakin esimerkkejä siitä, mitä jokainen voi tehdä itse:

  • Oman kotinsa ja lähiympäristönsä voi pitää savuttomana, kun ei anna muiden tupakoida sisätiloissa tai kulkuneuvoissa.
  • Kannattaa selvittää, millaisia kemikaaleja yksityiskäyttöön ostetut tuotteet sisältävät, esimerkiksi lukemalla mahdolliset ohjeet tuotteen turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä ja noudattamalla ohjeita huolellisesti.
  • Jos jossakin on asbestia, joka pitäisi poistaa, sitä ei pidä tehdä itse: työhön on palkattava ammattilainen, eikä asbestijätettä saa missään nimessä heittää ympäristöön.
  • Kemikaaleja kannattaa käyttää vain hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkona.
  • Sisäilman pilaantumista voi vähentää hyvällä ilmastoinnilla. Ilmansaasteiden vähentämiseksi kannattaa käyttää energiatehokkaita kodinkoneita (lämmityksessä, jäähdytyksessä ja niin edelleen) ja välttää orgaanisten aineiden, kuten puun tai piha- ja puutarhajätteiden, polttamista avotulella.
  • Yksittäisillä teoilla (kuten rajoittamalla auton käyttöä ja huolehtimalla sen kunnosta tai käyttämällä polkupyörää tai julkisia liikennevälineitä) voi osaltaan vähentää ilman pilaantumista.
  • Juomaveden ja maaperän pilaantumista voi ehkäistä hävittämällä asianmukaisesti kotitalouskemikaalit (kuten hyönteismyrkyt ja maalit) tai lääkkeet sekä vähentämällä jätteiden määrää.
  • Ympäristön terveellisyyttä voi edistää myös osallistumalla ihmisten tietoisuuden lisäämiseen, mikä voi johtaa toimiin suuren yleisön keskuudessa tai yhteiskunnan tasolla.