Paras tapa on hankkia tietoa luotettavista lähteistä, kuten asianomaisilta terveysviranomaisilta.

Saatamme altistua elinaikanamme jopa tuhansille kemikaaleille. Jotkut niistä voivat lisätä syöpäriskiä. Euroopan unionin kansalaiset altistuvat vain joillekin aineille niin runsaasti, että huoli on todellinen.

Miten sitten voi tietää, milloin altistumisesta pitäisi olla huolissaan? Huolta on aiheuttanut esimerkiksi altistuminen ftalaateille, joita on muovituotteissa. Aihetta on käsitelty paljon joukkotiedotusvälineissä. Ftalaateille altistumisen ei kuitenkaan todettu aiheuttavan syöpää kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) Monographs-ohjelmassa. Euroopan unionissa on myös menettelyitä, joissa arvioidaan kemikaalit ja muut aineet ja määritetään, mitkä kyseisistä kemikaaleista ja muista aineista aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa ihmisille syöpää, sekä asetetaan altistumistasot. Jotta jonkin aineen voidaan todeta aiheuttavan syöpää, kaikkien tieteellisten näyttöjen on oltava asiantuntijoiden arvioimia ja perustuttava suoriin tutkimuksiin. Euroopan unionissa on käynnistetty merkittäviä aloitteita ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi syöpää mahdollisesti aiheuttavilta aineilta.