Kyllä. Joissakin ammateissa tai tietynlaisen urahistorian takia henkilö on saattanut altistua työssään useille syöpää aiheuttaville aineille joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Tavanomaiset yhdistelmät ovat seuraavat: radon tai arseeni ja kiteinen piidioksidi; asbesti ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet); tai kromi ja nikkeliyhdisteet.

Tupakointi voimistaa usein huomattavasti riskiä, joka liittyy työpaikalla esiintyviin syöpää aiheuttaviin aineisiin. Asbestityöntekijöiden riski sairastua keuhkosyöpään on esimerkiksi korkeampi niillä, jotka lisäksi tupakoivat, ja tupakointi on heillä suurempi riskitekijä kuin asbesti.