Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης

Θέσεις (ή μορφές) όγκου με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία καρκινογένεσης στους ανθρώπους

Το αρσενικό συνήθως χαρακτηρίζεται ως μεταλλοειδές στοιχείο ή ως ημιμέταλλο. Το αρσενικό, τόσο φυσικής όσο και ανθρωπογενούς προέλευσης, μεταφέρεται στο περιβάλλον κυρίως μέσω του νερού.
Το αρσενικό και οι αρσενικές ενώσεις παράγονται και χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για εμπορικούς σκοπούς.

Ο βασικότερος τρόπος έκθεσης στο αρσενικό είναι μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή υδάτων που περιέχουν, μεταξύ άλλων, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα ή εντομοκτόνα.
Η έκθεση στο αρσενικό μέσω της εισπνοής επίσης προκαλεί καρκίνο.

  • Πνεύμονας
  • Δέρμα
  • Ουροδόχος κύστη