Ja. Da arbejdspladsen direkte påvirker arbejdstagernes og dermed deres familiers, lokalsamfundets og hele samfundets sundhed og trivsel, udgør den ideelle ramme og infrastruktur til at støtte forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger for store grupper, herunder rygestop, øget fysisk aktivitet og sund kost. Hvis arbejdsgiveres, arbejdstageres og samfundets indsats kombineres via programmer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, fremme af sundere livsstil og øget deltagelse af arbejdstagere i udviklingen af arbejdsmiljøet, kan det forbedre arbejdstagernes sundhed og trivsel på arbejdspladsen.