Ja. På arbejdspladser eller i løbet af en persons arbejdsliv er der mulighed for at blive eksponeret for flere kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen samtidig eller efter hinanden. Typiske kombinationer er: radon eller arsen og krystallinsk silica, asbest og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) eller chrom og nikkelforbindelser.

Rygning forværrer ofte den risiko, der er forbundet med kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen. Risikoen for lungekræft blandt asbestarbejdere er f.eks. meget højere blandt de arbejdstagere, der også ryger, og rygning er en stærkere risikofaktor blandt sådanne personer end asbest.