For de fleste kræftfremkaldende kemiske stoffer i miljøet er det mest effektivt at træffe foranstaltninger og indføre bestemmelser på fællesskabsplan for at nedbringe eller eliminere disse foranstaltninger i stedet for på individuelt plan. Det er dog vigtigt, at du ved, hvad du eksponeres for, så du kan træffe informerede beslutninger om din sundhed. Her er nogle eksempler på, hvad du selv kan gøre:

  • Du kan gøre dit hjem og dit umiddelbare miljø røgfrit ved ikke at tillade, at der ryges i dit hjem eller i din bil.
  • Du kan være opmærksom på kemikalier i de produkter, du køber til privat brug. Læs anvisningerne i sikker og korrekt brug, og følg dem omhyggeligt.
  • Hvis du har asbest, der skal fjernes, må du ikke gøre det selv. Det skal gøres af professionelle, og du må ikke bortskaffe affald fra asbestoprydning i miljøet.
  • Brug kun kemikalier i velventilerede lokaler eller udenfor.
  • Du kan reducere luftforureningen indendørs ved at sørge for tilstrækkelig ventilation. Brug energieffektive husholdningsapparater (varmeapparater, køleskabe osv.), og undgå åben afbrænding af organiske materialer, som f.eks. træ eller haveaffald, for at reducere luftforureningen.
  • Individuelle foranstaltninger (f.eks. begrænsning af anvendelsen af biler og korrekt vedligeholdelse af disse, eller brug af cykel eller offentlig transport) kan medvirke til at reducere luftforureningen.
  • Du kan bidrage til at minimere forureningen af drikkevandet og jorden ved at bortskaffe husholdningskemikalier (f.eks. sprøjtemidler og maling) og lægemidler korrekt og ved at reducere mængden af affald.
  • Du kan også bidrage til et sundere miljø ved at bidrage til offentlige oplysningskampagner, som kan føre til generelle offentlige foranstaltninger.