Arbejdsrelateret kræft kan klinisk normalt ikke skelnes fra kræft, der er forårsaget af andre eksponeringer. Den eller de specifikke årsager til kræft hos en bestemt person kan sædvanligvis ikke bestemmes. Den lægelige behandling er den samme for alle forekomster af den samme kræftform.

Nogle kræftformer er dog oftest arbejdsrelaterede. Det gælder f.eks. lungehindekræft (kræft i den beskyttende hinde, der beklæder bryst, mave og hjerterum), som i de fleste tilfælde er forårsaget af asbest. For andre kræftformer, navnlig lungekræft, indikerer forekomsten af tidligere eller samtidige relaterede sygdomme, f.eks. silicose som følge af inhalation af krystallinsk silica eller asbestose (lungefibrose) efter inhalation af asbest, at kræftforekomsten skyldes tidligere eksponeringer for henholdsvis silica eller asbest.

I EU kan patienter, der får kræft som følge af eksponering på arbejdspladsen, i nogle tilfælde få erstatning. Hvis du har mistanke om, at din kræft skyldes eksponering på arbejdspladsen, skal du oplyse det til din læge, som vil undersøge dig grundigt og hjælpe dig med at søge erstatning, hvis vedkommende kan bekræfte de medicinske resultater i henhold til den nationale lovgivning.