Det er påvist, at risikoen for bestemte kræftformer er højere inden for bestemte erhverv og i forbindelse med specifikke kemiske stoffer på arbejdspladser. Nogle af de vigtigste kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen er beskrevet yderligere:

I tabel 1 vises erhverv, hvor der er konstateret højere forekomst af kræft. I nogle af disse erhverv kender med de specifikke kemiske stoffer, der forårsager kræft, men de specifikke stoffer endnu ikke er klart udpeget inden for andre erhverv.

Tabel 1: Erhverv med høj forekomst af kræft

Erhverv eller industriForekomst af tumor (eller form), for hvilken der er tilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende virkning i mennesker
Fremstilling af aluminium Lunge, urinblære
Fremstilling af auramin Urinblære
Kulforgasning Lunge
Kultjæredestillation Hud
Koksfremstilling Lunge
Udvinding af hæmatit (under jorden) Lunge
Jern- og stålstøberi Lunge
Fremstilling af isopropylalkohol Næsehule og bihule
Magentafremstilling Urinblære
Maling Lunge, lungehinde, urinblære
Gummiproduktion Leukæmi, lymfom, lunge, mave, urinblære

Kilde: Gengivet fra Cogliano VJ, Baan R, Straif K et al. (2011). Preventable exposures associated with human cancers. J Natl Cancer Inst, 103:1827–1829, med tilladelse fra Oxford University Press.

På arbejdspladser er eksponeringerne typisk komplekse, hvor arbejdstagere eksponeres for kemiske stoffer alene, som blandinger eller i kombination med andre arbejdsrelaterede eksponeringer eller andre kræftfremkaldende stoffer, f.eks. rygning eller indtagelse af alkohol. Mange arbejdstagere kan derfor potentielt være eksponeret for flere stoffer, og de kan påvirke flere kræftformer. Kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen forårsager primært lungekræft og ofte også lungehindekræft (kræft i den beskyttende hinde, der beklæder bryst, mave og hjerterum) samt hudkræft og kræft i urinblæren og spiserøret (figur 2).

Figur 2: Kræftformer forbundet med kemiske stoffer på arbejdspladsen.

cancer-sites-workplace

Kilde: © iStockphoto.com.

Mennesker, der arbejder udenfor, herunder bygningsarbejdere, landmænd, livreddere og gartnere, kan udsætte deres hud for øget risiko for UV-skader. Andre arbejdsrelaterede eksponeringer omfatter passiv rygning og radon.