Det bedste, du kan gøre, er at holde dig orienteret gennem pålidelige kilder, f.eks. de lokale sundhedsmyndigheder.

Under visse omstændigheder kan eksponeringen for forskellige stoffer, f.eks. luftforurenende stoffer, være større i nærheden af industrianlæg (f.eks. forbrændingsanlæg, deponeringsanlæg produktionsanlæg), og den kan lejlighedsvis overskride de godkendte niveauer. Der opstår desuden ofte bekymring, når medierne beretter om fund af potentielt giftige kemikalier i vand, fødevarer, jorden eller luften og om såkaldte "kræftklynger" (isolerede høje forekomster af kræft). Der har i de senere år kun været få situationer inden for EU, hvor eksponeringen for giftige kemikalier er blevet forbundet med en tilsvarende stigning i forekomsten af kræft. Der bør dog gøres enhver mulig indsats for at minimere og kontrollere offentlighedens eksponering for forurening.

Luftforureningen kan også være høj i områder med tæt trafik. For at reducere eksponeringen for luftforurening kræves der en fælles indsats fra samfundet og regeringerne. Regeringerne skal vedtage, fastsætte og overvåge bestemmelser, og de skal tilbyde alternativer til brugen af private biler, men den enkelte kan bidrage ved at bruge offentlig transport, samkørsel eller cykel, så trafikken reduceres.