Det bedste, du kan gøre, er at holde dig orienteret gennem pålidelige kilder, f.eks. sundhedsmyndighederne.

Der findes tusindvis af kemikalier, som vi udsættes for gennem livet. Nogle kan forøge risikoen for at udvikle kræft. EU's borgere udsættes dog kun for bestemte kemikalier i koncentrationer, der giver anledning til reel bekymring.

Hvordan kan vi vide, hvilke eksponeringer vi skal være bekymrede for? Der er f.eks. udtrykt bekymring for vores eksponering for phtalater, som findes i plastholdige produkter. Phtalater har været genstand for stor bevågenhed i medierne. Ifølge IARC's Eksponering for phtalater er dog ikke anerkendt som en medvirkende årsag til kræft under IARC's Monographs Programme. I EU er der desuden fastlagt procedurer for vurdering af kemikalier og andre stoffer, identifikation af stoffer, der forårsager eller kan forårsage kræft hos mennesker, og regulering af eksponeringsniveauer. For at fastlægge, at et stof forårsager kræft, skal den videnskabelige dokumentation evalueres af eksperter og i direkte forsøg. EU har iværksat omfattende initiativer, der har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod stoffer, der er udpeget som mulige årsager til kræft.