Der er to udbredte misforståelser med hensyn til, hvor mange kræftformer der rent faktisk forårsages af kemiske stoffer i miljøet.

Den største risiko kommer for det første fra omfattende eksponering over flere år, f.eks. arbejdsrelateret eksponering forbundet med risiko for kræft, snarere end fra den meget lavere risiko, der er forbundet med eksponering for det samme kemikalie i miljøet.

"Risiko" kan for det andet have forskellige betydning afhængigt af, om der er tale om en enkelt person eller hele befolkningen. En forholdsvis lav risiko for den enkelte person, f.eks. risikoen for lungekræft forårsaget af luftforurening eller passiv rygning, kan føre til et betydeligt antal kræfttilfælde i befolkningen, hvis mange mennesker eksponeres, mens omfattende eksponering blandt en forholdsvis lille gruppe arbejdstagere vil medføre en høj kræftrisiko blandt de eksponerede enkeltpersoner, men kun forårsager et lille antal kræfttilfælde i hele befolkningen.