Hvad der betragtes som en "sikker dosis", er et kompliceret begreb, der afhænger af flere faktorer ud over videnskabelig dokumentation (toksicitet), f.eks. økonomiske faktorer (omkostninger til at eliminere eller reducere eksponeringen), faktorer vedrørende folkesundheden (samlet sygdomsbyrde for et samfund) samt sociale og politiske faktorer (hvad offentligheden og politikerne finder acceptabelt).

Generelt er der ikke fastsat en "sikker dosis" for kræftfremkaldende stoffer, og en politik baseret på fuldstændig undgåelse tilrådes i forbindelse med visse arbejdsrelaterede kræftfremkaldende stoffer, f.eks. asbest. Det er dog ikke muligt for en række kemiske stoffer i miljøet, herunder luftforurenende stoffer. EU har forbudt enhver anvendelse af asbest med henblik på helt at eliminere eksponeringen. Nogle eksponeringer er dog så lave, at de i øjeblikket anses for acceptable. Af hensyn til folkesundheden har EU f.eks. fastsat to grænseværdier for partikler (PM10), som forekommer i luftforurening: daglig middelværdi for PM10 og årlig middelværdi for PM10 (direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten).