Klinické projevy nádorových onemocnění z povolání se od klinických projevů nádorových onemocnění způsobených jinými druhy expozice obvykle neliší. Ve skutečnosti nelze konkrétní příčinu nebo příčiny jednotlivých nádorových onemocnění obvykle určit. Všechna nádorová onemocnění téhož typu se léčí stejně.

Některá nádorová onemocnění však mají původ převážně v zaměstnání. Například mezoteliom (rakovinu buněk mezotelu, ochranné výstelky hrudníku, břicha a prostoru kolem srdce) způsobuje ve většině případů azbest. U jiných typů rakoviny, zejména u rakoviny plic, skutečnost, že rakovinu způsobily dřívější expozice křemenu nebo azbestu, naznačují související onemocnění, jež se projevila dříve či zároveň s ní, jako je silikóza v důsledku vdechování krystalického křemene nebo azbestóza (plicní fibróza) po vdechování azbestu.

V Evropské unii mohou být nádorová onemocnění způsobená expozicí na pracovišti důvodem k výplatě náhrady škody. Máte-li podezření na rakovinu z povolání, informujte svého lékaře, aby tuto možnost důkladně vyhodnotil a popřípadě vám pomohl požádat o náhradu škody, pokud to na základě medicínských důkazů a podle obecných zásad vnitrostátních právních předpisů potvrdí.