Nejlepší je průběžně se informovat prostřednictvím spolehlivých zdrojů informací, jako jsou příslušné zdravotnické orgány.

Existují totiž tisíce chemických látek, kterým můžeme být během života vystaveni. Některé mohou zvyšovat riziko vzniku rakoviny. U občanů Evropské unie dochází pouze k některým případům expozice na úrovni, která vyvolává skutečné znepokojení.

Jak poznáme, které případy expozice jsou nebezpečné? Panují například obavy z expozice ftalátům přítomným ve výrobcích, které obsahují plasty. Této otázce se dostalo velké pozornosti v hromadných sdělovacích prostředcích, avšak monografie Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) ftaláty jako příčinu rakoviny neuznávají. Kromě toho existují v Evropské unii postupy hodnocení chemických nebo jiných látek, určování těch, které způsobují či mohou způsobovat u člověka rakovinu, a regulace úrovní expozice. Než se stanoví, že látka způsobuje rakovinu, musí odborníci vyhodnotit všechny vědecké důkazy, a to na základě přímých studií. Evropská unie přijímá významné iniciativy na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před látkami označenými za možné příčiny rakoviny.