Obecně ano. V Evropské unii byla zavedena významná opatření na kontrolu rakovinotvorných chemických látek v životním prostředí. V životním prostředí, včetně potravin, a tedy i u lidí se prudce snížila například úroveň dioxinů. V členských státech Evropské unie bylo zakázáno využívání všech forem azbestu (směrnice 1999/77/ES zakazuje ode dne 1. ledna 2005 všechny typy využívání azbestu a směrnice 2003/18/ES zakazuje těžbu azbestu a výrobu a zpracování azbestových výrobků).

V zemích Evropské unie se však všechny druhy expozice nekontrolují optimálně. I když úroveň znečištění ovzduší v největších evropských městech je dnes mnohem nižší než v 60. nebo 70. letech 20. století, stále se zvažují ještě přísnější limity. Vyvíjejí se nové technologie jako umělé nanočástice; i když se však využívání nových technologií reguluje na základě dostupných znalostí, jejich rizikový profil z hlediska vzniku rakoviny je třeba ještě prostudovat. Druhy expozice, které se dříve lépe kontrolovaly, mohou také ovlivnit nové společenské podmínky. V neposlední řadě mohou nové vědecké důkazy ukázat, že rakovinu mohou způsobovat druhy expozice, které se dříve považovaly za bezpečné. Bylo zavedeno mnoho kontrolních opatření a předpisů, ale důkazy a doporučení musíme neustále revidovat a přizpůsobovat. Kromě toho je zapotřebí průběžně sledovat dodržování předpisů. Například v některých zemích stále působí problémy expozice azbestu, k níž dochází při jeho odstraňování, demoličních pracích, opravách a údržbě.