U většiny rakovinotvorných látek v životním prostředí jsou nejúčinnějšími opatřeními předpisy a kroky obcí zaměřené na snížení nebo odstranění výskytu těchto látek, nikoli opatření jednotlivců. Je však důležité vědět, čemu jste vystaveni, abyste rozhodnutí o svém zdraví mohli opřít o informace. Zde je několik příkladů toho, co mohou udělat jednotlivci:

  • Můžete doma a ve svém bezprostředním okolí vytvořit nekuřácké prostředí, nedovolíte-li ostatním kouřit uvnitř nebo ve vozidlech.
  • Mějte povědomí o chemických látkách ve výrobcích, které si kupujete pro soukromou potřebu; přečtěte si pokyny k bezpečnému a správnému používání, jsou-li k dispozici, a pečlivě je dodržujte.
  • Potřebujete-li odstranit azbest, nesmíte to dělat sami; musíte si najmout odbornou firmu a případný odpad po odstranění azbestu nesmíte volně odložit.
  • Omezte používání chemických látek na dobře větrané místnosti nebo je používejte venku.
  • Znečištění vnitřního ovzduší můžete omezit dostatečným větráním. Chcete-li omezit znečištění ovzduší, používejte energeticky účinné domácí spotřebiče (topení, klimatizaci atd.) a nespalujte organické látky, jako dřevo nebo zahradní odpad, v otevřeném ohni.
  • K omezení znečištění ovzduší mohou přispět i kroky jednotlivců (jako je omezení využívání automobilů, jejich řádná údržba nebo využívání jízdního kola či veřejné dopravy).
  • K minimalizaci znečištění pitné vody a půdy můžete přispět řádnou likvidací chemických látek (např. pesticidů či barev) nebo léčivých přípravků používaných v domácnosti a omezením odpadu.
  • Ke zdravějšímu životnímu prostředí můžete také přispět zvyšováním veřejného povědomí, což může vést k opatřením ze strany široké veřejnosti nebo vaší obce.