Popis

Okolnosti expozice a související povolání

Křemen, nejběžnější krystalická polymorfní forma siliky, která se nachází v přírodě, se hojně nachází ve většině typů hornin, zejména v žule, pískovci a křemenci, a v písku a půdě.

Kvůli rozšířenému používání materiálů s obsahem křemene se mohou krystalické silice vystavovat pracovníci v široké paletě výrobních odvětví a povolání:

  • činnosti, které zahrnují přemisťování půdy (např. těžba, zemědělství, stavebnictví, dobývání nerostných surovin),
  • rozebírání výrobků s obsahem siliky (např. bourání zdiva a betonu),
  • manipulace s výrobky s obsahem písku nebo jinými formami siliky či jejich používání (např. slévárenské procesy, jako je odlévání a instalace a oprava pecí, otryskávání a výroba skla, keramiky, brusných materiálů a cementu).