Налице са редица биологични механизми, посредством които физическата активност може да предпазва от рак. Те включват въздействието на физическата активност върху нивата на кръвната захар и инсулина и свързаните с тях хормони, половите хормони, възпаления и имунната функция, като всички те повлияват риска от появата на рак. Физическата активност ви предпазва и от натрупване на тегло и ви помага да поддържате здравословно телесно тегло — което от своя страна ще има допълнителен ефект върху намаляване на риска от рак.