Изчислено е, че рискът от рак при хора, които са умерено активни поне за 30 минути на ден (или поне 150 минути на седмица), е с около 4 % по-нисък в сравнение с хора с ниски нива на физическа активност (по-малко от 15 минути на ден). Някои фактори от начина на живот, като например здравословният хранителен режим, нормалното телесно тегло и физическата активност, често всичките едновременно намират място в живота на даден човек, поради което е трудно да се разграничат техното отделно въздействие. Най-голяма полза за здравето се постига чрез водене на здравословен начин на живот (Допълнителна информация относно Здравословно телесно тегло, Хранителен режим и Алкохол).