Всеки вид физическа активност е полезен: като цяло, колкото повече, толкова по-добре. (вж. въпроси: Какво означава „физическа активност“? и Колко физически активен трябва да бъда?).