Risken för att få cancer är enligt beräkningar ungefär 4 % lägre för personer som är måttligt aktiva under minst 30 minuter per dag (eller minst 150 minuter per vecka) jämfört med personer som är mindre fysiskt aktiva (mindre än 15 minuter per dag). Livsstilsfaktorer som hälsosam kost, normal kroppsvikt och fysisk aktivitet hänger ofta samman och återfinns hos samma personer, och det svårt att särskilja mellan de individuella effekterna. Störst hälsofördelar uppnås genom att ha en hälsosam livsstil (mer information om sund kroppsvikt, kost och alkohol).