Att vara fysiskt aktiv minskar sannolikheten för att få cancer i tarmen (tjock- och ändtarm) och, hos kvinnor, i bröst och livmoderslemhinna, oavsett kroppsvikt. De här tillhör de vanligaste cancerformerna i Europa. Fysisk aktivitet hjälper dig också att inte gå upp i vikt, vilket ytterligare minskar risken för att få de ovanstående och andra typer av cancer, exempelvis i njurar, bukspottkörtel, matstrupe och gallblåsa. Det finns också vissa belägg för att en livsstil som begränsar stillasittandet (undviker stillasittande under längre perioder av dagen) kan skydda mot cancer i livmoderslemhinnan.