Med fysisk aktivitet avses alla rörelser du utför med hjälp av dina muskler och inkluderar därför många aktiviteter som vanligtvis inte betraktas som träning eller motion. Denna breda definition omfattar en mängd olika aspekter. Det kan underlätta att tänka på det sammanhang där aktiviteten utförs – på arbetet (i yrket), på fritiden (rekreation), hemma (i hushållet) eller på väg till eller från olika platser (transport). Många av oss har ett mer eller mindre stillasittande arbete och fysisk aktivitet sker därför troligen i första hand på fritiden eller för transportändamål.

Fördelarna med fysisk aktivitet är direkt relaterade till den totala mängden aktivitet (hur länge och ofta du utför aktiviteten) och hur intensiv den är. Därför är det viktigt att tänka på både den totala tid som du utför en aktivitet, hur ofta du gör det och hur intensivt. Stora hälsofördelar kan nås genom lätt aktivitet, och att helt enkelt inte förbli stillasittande kan ge dig mer energi. Stillasittande beteende, såsom att sitta eller ligga ned under flera timmar per dag, kräver mycket lite energi. Måttligt intensiv aktivitet är en nivå som orsakar lätt svettning och/eller måttligt intensiv andning. Intensiv aktivitet är en nivå som är tillräckligt intensiv för att orsaka svettning och/eller mycket intensiv andning och/eller ökad puls. Tabell 1 visar exempel på lätta, måttligt intensiva och intensiva aktiviteter.

Tabell 1: Exempel på lätta, måttligt intensiva och intensiva aktiviteter

Lätta aktiviteterMåttligt intensiva aktiviteterIntensiva aktiviteter
Stå Rask promenad Fotvandring
Promenad (lugn) Cykling (måttlig hastighet) Jogging
Cykling (långsam takt) Tennis (för rekreation) Cykling (hög hastighet)
Stretchning Badminton (för rekreation) Crawlsimning
Bordtennis Trädgårdsarbete (gårdsarbete) Bära tungt
Golf Bowling Fotboll