Generellt gäller att ju mer tid du ägnar åt fysisk aktivitet desto bättre. Utför så mycket lätt fysisk aktivitet som möjligt (exempelvis stå, promenera, cykla lätt, stretcha, gå i trappor, utföra hushållsarbete och delta i lugna sporter såsom bordtennis eller golf). Även små mängder fysisk aktivitet under dagen bidrar till en hälsosam livsstil. Begränsa även den tid som du sitter stilla, exempelvis när du ser på tv. Att begränsa den tid som du sitter stilla kan bidra till att minska risken för att få cancer genom att hindra att du går upp i vikt.

Dessutom kan man förvänta sig betydande hälsofördelar om man ägnar sig åt minst 150 minuter måttligt intensiv fysisk aktivitet per vecka eller 75 minuter intensiv fysisk aktivitet per vecka, eller om möjligt en motsvarande kombination av måttligt intensiv och intensiv aktivitet. Exempel på måttlig till intensiv fysisk aktivitet är uthållighetsträning med vikter, styrketräning och intensiv aerob träning. Kontakta din läkare om du är osäker på om eller hur du kan delta i måttligt intensiv till intensiv aktivitet. Du kan nå de rekommenderade tiderna för fysisk aktivitet per vecka genom att lägga ihop flera kortare pass eller lägga hela tiden på ett pass.

Barn och unga bör ägna minst 60 minuter totalt per dag åt måttligt intensiv till intensiv fysisk aktivitet. Målet på 60 minuter per dag kan delas upp i flera kortare pass under dagen (t.ex. 2 pass på 30 minuter).