Áno. Terénni pracovníci sú spravidla nadmerne vystavení slnku, a to po celý rok, napríklad stavební pracovníci alebo záhradníci. Terénni pracovníci by sa preto mali starostlivo chrániť pomocou ochranného oblečenia, nanesením vhodného kozmetického výrobku na ochranu pred slnkom a podľa možnosti aj zabezpečením tieňa.

Terénni pracovníci sú z dôvodu vystavenia slnku viac ohrození rizikom ochorenia na nemelanómovú rakovinu kože. Určité typy rakoviny kože možno považovať za chorobu z povolania.