Slnečné žiarenie obsahuje neviditeľné ultrafialové (UV) žiarenie. UV žiarenie spôsobuje poškodenie pokožky, ktoré môže v dlhodobom meradle viesť k rakovine kože. Rakovina kože je najčastejšou formou rakoviny na svete, najmä u populácií so svetlou pokožkou a jej výskyt sa v priebehu posledných pár desaťročí dramaticky zvýšil. Predpokladá sa, že tento nárast je zapríčinený najmä odhaľujúcimi módnymi trendmi v oblečení, zmenou životného štýlu smerom k pribúdajúcim aktivitám vonku a vyhľadávaním slnka či túžbou po opálenej pokožke vrátane používania umelých zdrojov UV, ako sú napríklad soláriá.

Sú rôzne typy rakoviny kože. Malígny melanóm pochádza z buniek produkujúcich pigment, a hoci je najmenej častým druhom rakoviny, je najagresívnejší a má zlú prognózu, ak sa odhalí neskoro. Existujú dva hlavné typy nemelanómovej rakoviny kože: bazálny bunkový karcinóm (bazalióm) a skvamózny bunkový karcinóm (spinalióm). Bazalióm je v celosvetovom meradle najčastejším typom rakoviny u ľudí so svetlou pokožkou. Len veľmi zriedka sa rozšíri (metastázuje), ale môže sa vyskytnúť na vystavených častiach tela, ako je napríklad tvár. Spinalióm je menej bežný, ale môže byť smrteľný, ak sa rakovina rozšíri ešte pred jej zistením.

Vystavenie UV žiareniu má na pokožku mnohé negatívne účinky, z ktorých najbezprostrednejšie sú opálenie alebo spálenie.