Každé vystavenie slnečnému žiareniu spôsobuje určité poškodenie pokožky. Vaše telo zvyčajne dokáže toto poškodenie opraviť. Ak je však poškodenie závažné, je to čoraz ťažšie.

Je ťažké uviesť presné vymedzenie „prílišného vystavenia slnečným lúčom“, pretože to závisí od osobných charakteristík, ako je napríklad váš fototyp, sila slnka a miesto, kde sa nachádzate (index ultrafialového žiarenia; UVI). Veľkosť poškodenia sa zvyšuje s dlhším trvaním vystavenia slnečnému žiareniu a poškodenie bude silnejšie, ak vystavenie slnečnému žiareniu prebehlo v čase, keď bolo slnko veľmi silné, ako napríklad okolo obeda, počas najteplejšej časti dňa (napr. od 11.00 do 15.00 h) a v letných mesiacoch. Napríklad pri UV indexe 6, ktorý sa ľahko dosiahne na jar alebo v lete na poludnie, sa osoba s fototypom 1 alebo 2 spáli za 10 – 15 minút.

Keď idete na slnko, uistite sa, že si chránite najviac vystavené časti tela, ako napríklad tvár, krk a ruky. Ak ste spálený, vystavili ste sa slnečnému žiareniu dlhšie, ako bolo bezpečné. Príliš vystavený ste však mohli byť aj pred spálením. Časté spálenia, najmä v priebehu detstva a dospievania, sú spojené s výrazným zvýšením rizika ochorenia na rakovinu kože neskôr v živote. Všetky vystavenia ultrafialovému (UV) žiareniu v akomkoľvek veku však zvyšujú vaše riziko rakoviny.