Vyhýbanie sa prílišnému vystaveniu slnečnému žiareniu je dôležité v každom veku.

Čím skôr začneme pokožku vystavovať slnku, o to dlhšie bude poškodenie narastať. Kmeňové bunky vo vrchnej časti pokožky detí (to sú bunky, ktoré môžu byť zodpovedné za rakovinu kože) sú okrem toho bližšie k povrchu pokožky ako u dospelých ľudí a z tohto dôvodu sú deti citlivejšie na vystavenie ultrafialovému (UV) žiareniu. Navyše, počas detstva a dospievania telesné tkanivá rýchlo rastú a vyvíjajú sa. Z dôvodu tohto rýchleho rastu sú bunky u mladých ľudí ešte zraniteľnejšie na poškodenie slnkom. Dospelí ľudia (rodičia, rodinní príslušníci, učitelia atď.) by mali deťom pomáhať vyhýbať sa prílišnému vystaveniu slnku.

V prípade detí do jedného roka sa odporúča vyhýbať sa akémukoľvek priamemu vystaveniu slnečnému žiareniu, napríklad zabezpečením tieňa, keď sú vonku.