Množstvo ultrafialového (UV) žiarenia zo slnka, ktoré sa dostane na povrch Zeme, a príslušný UV index závisia od viacerých faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú časť dňa a ročné obdobie.

UV žiarenie je zvyčajne najsilnejšie niekoľko hodín okolo obeda a menej silné skoro ráno a neskoro poobede/večer (pozri obrázok č. 1).

Obrázok č. 1. Intenzita slnečného žiarenia počas dňa

daily-sun-profile

Zdroj: obrázok použitý s povolením Ameco Solar na solarexpert.com.

V lete približne 20 – 30 % celkového denného UV žiarenia dopadá na Zem v čase od 11.00 do 13.00 h a 75 % v čase od 9.00 do 15.00 (čas podľa slnka, nie miestny čas). Sezónne výkyvy UV žiarenia, ktoré sa dostane na povrch Zeme, sú výrazné v miernych regiónoch, ale omnoho menej výrazné blízko rovníka.

Medzi ďalšie dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú silu UV žiarenia na povrchu Zeme, patria:

  • zemepisná šírka (ročné množstvá UV žiarenia klesajú so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od rovníka);
  • nadmorská výška (všeobecne platí, že po každých 300 metroch nadmorskej výšky sa účinnosť slnečného svetla zvýši o približne 4 %);
  • odrážanie od povrchu (napr. sneh, voda) (sneh odráža až 85 % UV a voda približne 5 – 10 %; odrazené UV žiarenie môže poškodiť pokožku rovnako ako priame UV žiarenie);
  • oblaky (množstvo UV žiarenia, ktoré sa dostane na povrch Zeme, znižujú oblaky v závislosti od hrúbky, hustoty a tvaru oblakov);
  • znečistenie ovzdušia (podobne ako oblaky, mestský smog zo znečisteného ovzdušia znižuje množstvo UV žiarenia, ktoré sa dostane na povrch Zeme).