Index globálneho slnečného UV žiarenia alebo UV index vyjadruje namerané alebo predpokladané množstvo/intenzitu ultrafialového (UV) slnečného žiarenia na konkrétnom mieste v konkrétny deň. V mnohých krajinách sa uvádza v denných predpovediach počasia, najmä v lete, na informovanie všeobecnej verejnosti o intenzite slnka a úrovni opatrení potrebných na ochranu pred ním. Mnohé predpovede počasia na internete obsahujú informáciu o UV indexe.

Na obrázku č. 2 sa vysvetľujú úrovne UV indexu a navrhujú príslušné potrebné ochranné opatrenia.

Obrázok č. 2. UV index

global-solar-uv-indexuv-index

Zdroj: prevzaté s povolením vydavateľa z Global Solar UV Index: A Practical Guide (Globálny solárny UV index: praktická príručka). Spoločné odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie, Svetovej meteorologickej organizácie, Programu OSN pre životné prostredie a Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizačným žiarením. Ženeva, Svetová zdravotnícka organizácia, 2002 (titulná strana a obr. 2, strana 8; www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, z 10. marca 2014).