Index globálního slunečního UV záření neboli UV index vyjadřuje naměřené nebo předpovězené množství/intenzitu ultrafialového (UV) slunečního záření na konkrétním místě v konkrétní den. V mnoha zemích se hlásí v denní předpovědi počasí, zejména v létě, aby široká veřejnost byla informována o intenzitě slunečního záření a úrovni potřebných ochranných opatření proti slunci. Informace o UV indexu obsahuje mnoho předpovědí počasí na internetu.

Na obrázku 2 se vysvětlují úrovně UV indexu a uvádějí odpovídající návrhy potřebných ochranných opatření.

Obrázek 2. UV index.

global-solar-uv-indexuv-index

Zdroj: Se svolením vydavatele převzato z dokumentu Global Solar UV Index: A Practical Guide, společné doporučení Světové zdravotnické organizace, Světové meteorologické organizace, Programu OSN pro životní prostředí a Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením, Světová zdravotnická organizace, Ženeva, 2002 (obálka a obr. 2, s. 8; www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, stránka navštívena dne 10. března 2014).