Tak. Osoby o jasnym kolorze skóry szybciej doznają poparzeń, przebywając na słońcu, niż osoby o ciemniejszym kolorze skóry. Im bardziej skóra danej osoby jest wrażliwa na słońce, tym ważniejsza jest ochrona skóry przed szkodliwym wpływem słońca. Zazwyczaj wyróżnia się sześć różnych typów skóry. Typ skóry oznacza charakterystykę wrażliwości skóry danej osoby na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

Niektóre cechy, dzięki którym można łatwiej zdefiniować typ skóry danej osoby, podano poniżej w kolejności od najbardziej do najmniej czułych:

  1. Skóra bardzo łatwo ulega oparzeniom i nigdy się nie opala lub ma to miejsce bardzo rzadko.
  2. Skóra łatwo ulega oparzeniom i wolno się opala.
  3. Skóra nie ulega łatwo oparzeniom i się opala.
  4. Skóra bardzo rzadko ulega oparzeniom i łatwo się opala (śródziemnomorski typ skóry).
  5. Skóra nigdy nie ulega oparzeniom, jest to naturalnie ciemniejsza skóra (azjatyckie typy skóry).
  6. Skóra nigdy nie ulega oparzeniom, jest to skóra o naturalnie ciemniejszym kolorze (negroidalne typy skóry).

Rys. 3: Tabela przedstawiająca typy skóry.

Naturalny kolor skóry

Wrażliwość na promieniowanie UV

Ryzyko zachorowania na raka skóry

Typ I
skin type1

Bardzo jasna, blado-biała skóra, jasny lub rudy kolor włosów, często występują piegi

++++

Skóra bardzo łatwo ulega oparzeniom i nigdy się nie opala lub ma to miejsce bardzo rzadko

Największe ryzyko zachorowania na raka skóry

Typ IIskin type 2

Jasna,
biała skóra, jasne włosy, niebieskie lub brązowe oczy Niektóre osoby mogą mieć ciemne włosy

+++

Skóra łatwo ulega oparzeniom i wolno się opala

Wysokie ryzyko zachorowania na raka skóry

Typ IIIskin type 3

Ciemnobrązowa, jasnooliwkowa skóra i ciemne włosy oraz brązowe lub zielone oczy

++

Skóra nie ulega łatwo oparzeniom i się opala

Wysokie ryzyko zachorowania na raka skóry

Typ IVskin type 4

Umiarkowanie brązowa skóra, brązowe oczy i ciemne włosy

+

Skóra bardzo rzadko ulega oparzeniom i łatwo się opala (śródziemnomorski typ skóry)

Istnieje ryzyko zachorowania na raka skóry

Typ Vskin type 5

Ciemnobrązowa skóra, brązowe oczy i ciemne włosy

+/_

Skóra nigdy nie ulega oparzeniom, jest to naturalnie ciemniejsza skóra (azjatyckie typy skóry)

Nowotwory skóry są stosunkowo rzadkie, ale w przypadku zachorowania są one często wykrywane w późniejszym, bardziej niebezpiecznym stadium

Typ VIskin type 6

Skóra o wysokiej zawartości pigmentu, od ciemnobrązowej do czarnej, ciemnobrązowe oczy i czarne włosy

_

Skóra nigdy nie ulega oparzeniom, jest to skóra o naturalnie ciemniejszym kolorze (negroidalne typy skóry)

Nowotwory skóry są stosunkowo rzadkie, ale w przypadku zachorowania są one często wykrywane w późniejszym, bardziej niebezpiecznym stadium

Źródło: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem

Do innych istotnych czynników związanych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka skóry zaliczają się:

  • liczba pieprzyków (znamion) na skórze danej osoby (ich duża liczba zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka), a także nietypowo wyglądające pieprzyki;
  • historia zachorowań na raka skóry u rodziców i samej osoby zagrożonej chorobą;
  • skóra już uszkodzona nadmiernym narażeniem na promieniowanie UV (skóra, na której występują plamy starcze, która utraciła elastyczność, która jest bardzo pomarszczona);
  • (sztuczna) immunosupresja, tj. stosowanie leków, które osłabiają funkcjonowanie układu odpornościowego po przeszczepieniu narządu.

Kolor włosów i oczu wiąże się z kolorem skóry danej osoby. Przykładowo: osoby o rudych włosach i niebieskich oczach są zazwyczaj bardziej wrażliwe na promieniowanie UV niż osoby o czarnych włosach i brązowych oczach.