Ilość promieniowania ultrafioletowego (UV) słońca docierająca do powierzchni Ziemi i związana z nią wartość indeksu UV zależą od kilku czynników, z których najważniejsze to pora dnia i pora roku.

Promieniowanie UV jest zazwyczaj najsilniejsze przez kilka godzin około południa, a mniej silne – wczesnym rankiem i późnym popołudniem / wieczorem (zob. rys. 1).

Rysunek 1. Dzienny profil słoneczny.

daily-sun-profile

Źródło: dzięki uprzejmości Ameco Solar, strona internetowa solarexpert.com

Latem około 20–30% całkowitej dziennej ilości promieniowania UV dociera między godziną 11:00 a godziną 13:00, a 75% – pomiędzy godziną 9:00 a godziną 15:00 (czasu słonecznego, nie lokalnego). Różnice w ilości promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi związane z porą roku są duże w regionach o klimacie umiarkowanym, ale znacznie mniejsze bliżej równika.

Do innych ważnych czynników mających wpływ na natężenie promieniowania UV na powierzchni Ziemi należą:

  • szerokość geograficzna (roczne dawki promieniowania UV maleją wraz ze zwiększającą się odległością od równika);
  • wysokość (zasadniczo wraz ze wzrostem wysokości o każde 300 m skuteczność promieniowania słonecznego pod względem poparzeń słonecznych wzrasta o 4%);
  • powierzchnia odbijająca promieniowanie (np. śnieg, woda) (śnieg odbija do 85% promieniowania UV, a woda – około 5–10%; odbite promieniowanie UV może doprowadzić do uszkodzeń skóry w takim samym stopniu jak bezpośrednie promieniowanie UV);
  • zachmurzenie (ilość promieniowania UV, która dociera do powierzchni Ziemi, jest ograniczana przez chmury w zależności od grubości, gęstości i kształtu chmur);
  • zanieczyszczenie powietrza (podobnie jak w przypadku chmur, smog miejski powstały w wyniku zanieczyszczenia powietrza również wpływa na ilość promieniowania UV docierającego do powierzchni Ziemi).