Indeks całkowitego promieniowania słonecznego UV (Global Solar UV Index) lub indeks UV wyraża zmierzoną lub przewidywaną ilość/intensywność promieniowania ultrafioletowego (UV) słońca w danym miejscu i w danym dniu. W wielu krajach w codziennych prognozach pogody podaje się tę informację, w szczególności latem, aby poinformować ogół społeczeństwa o intensywności promieniowania słonecznego i wymaganym stopniu zastosowania środków ochrony przeciwsłonecznej. Wiele prognoz pogody w internecie zawiera informacje o indeksie UV.

Na rysunku 2 wyjaśniono poziomy skali indeksu UV oraz podano sugestie dotyczące niezbędnych środków ochrony w odniesieniu do poszczególnych stopni skali.

Rysunek 2. Indeks UV.

global-solar-uv-indexuv-index

Źródło: zaczerpnięto, za zgodą wydawcy, z Global Solar UV Index: A Practical Guide Wspólne zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia, Światowej Organizacji Meteorologicznej, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska i Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 2002 r. (okładka i rys. 2, s. 8, www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, data dostępu: 10 marca 2014 r.).