Oszacowano, że ryzyko zachorowania na raka u osób podejmujących umiarkowaną aktywność fizyczną przez co najmniej 30 minut dziennie (lub przez co najmniej 150 minut tygodniowo) jest o około 4% mniejsze niż w przypadku osób podejmujących mniej intensywną aktywność fizyczną (mniej niż 15 minut dziennie). Czynniki związane ze stylem życia, takie jak zdrowa dieta, prawidłowa masa ciała i aktywność fizyczna, często występują łącznie u tych samych osób, dlatego też trudno jest oszacować ich indywidualny wpływ. Prowadzenie zdrowego stylu życia stanowi największą korzyść dla zdrowia (dodatkowe informacje na temat prawidłowej masy ciała, diety i alkoholu).