Aktywność fizyczna oznacza każdy ruch wykonywany przy użyciu mięśni, a zatem obejmuje wiele działań, które z reguły nie są postrzegane jako ćwiczenia fizyczne. Ta szeroka definicja ma wiele różnych aspektów. Warto spojrzeć na problematykę aktywności fizycznej przez pryzmat okoliczności, w których jest ona wykonywana – w pracy, w czasie wolnym (rekreacyjna), w domu (domowa) lub przy przemieszczaniu się z miejsca na miejsce (komunikacyjna). Wiele osób wykonuje zawody wymagające prowadzenia siedzącego trybu życia, dlatego też ich aktywność fizyczna ogranicza się zazwyczaj do aktywności rekreacyjnej lub komunikacyjnej.

Korzyści wynikające z aktywności fizycznej są bezpośrednio związane z całkowitą ilością takiej aktywności (tj. z okresem jej trwania i częstotliwością jej prowadzenia), a także jej intensywnością. Dlatego też należy wziąć pod uwagę całkowitą ilość czasu poświęcanego na daną aktywność, a także częstotliwość i intensywność jej wykonywania. Aktywność fizyczna o niewielkiej intensywności może okazać się bardzo korzystna, ponieważ sam fakt, że nie pozostaje się w pozycji siedzącej, może zwiększyć wydatek energetyczny danej osoby. Zachowania związane z siedzącym trybem życia, takie jak siedzenie lub leżenie przez kilka godzin dziennie, wymagają bardzo małych nakładów energii. Aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności prowadzi do wydzielenia niewielkiej ilości potu lub nieznacznego przyspieszenia oddechu. Aktywność fizyczna o dużej intensywności prowadzi do wydzielenia dużej ilości potu lub znacznego przyspieszenia oddechu lub przyspieszenia tętna. Przykłady aktywności fizycznej o niewielkiej, umiarkowanej i dużej intensywności zostały wymienione w tabeli 1.

Tabela 1: Przykłady aktywności fizycznej o niewielkiej, umiarkowanej i dużej intensywności

Aktywność fizyczna o niewielkiej intensywności

Aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności

Aktywność fizyczna od dużej intensywności

Pozostawanie w pozycji stojącej

Szybki spacer

Piesza wędrówka

Spacer (bez pośpiechu)

Jazda na rowerze (w umiarkowanym tempie)

Bieganie

Jazda na rowerze (w wolnym tempie)

Tenis (w celach rekreacyjnych)

Jazda na rowerze (w szybkim tempie)

Ćwiczenia rozciągające mięśnie

Badminton (w celach rekreacyjnych)

Pływanie na basenie

Tenis stołowy

Prace przydomowe

Przenoszenie ciężkich przedmiotów

Golf

Gra w kręgle

Piłka nożna