BeschrijvingBlootstellingsomstandighedenPlaats van (of soort) tumor waarvoor voldoende bewijs van carcinogeniteit bij de mens beschikbaar is

Dioxines en dioxineachtige verbindingen zijn stoffen die bekend zijn onder de naam persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) omdat ze organische verbindingen zijn die tegen afbraak in het milieu bestand zijn.
Dioxines, bv. dioxine (2,3,7,8-TCDD), en dioxineachtige verbindingen, bv. polychloorbifenylen (PCB's), zijn onopzettelijke bijproducten van diverse industriële processen.

Menselijke blootstelling aan dioxines en dioxineachtige verbindingen komt voor door vlees, melk, eieren, vis en aanverwante producten te eten, omdat dioxines en dioxineachtige verbindingen persistent zijn in het milieu en zich ophopen in dierlijk vet.
De productie en het gebruik van sommige herbiciden waren in het verleden belangrijke bronnen van dioxine-emissies in het milieu. De beperkingen op de productie van veel van deze verbindingen hebben hun bijdrage aan de milieuvervuiling aanzienlijk doen dalen, maar ze komen nog steeds in het milieu terecht via verbrandingsprocessen (bv. van bepaalde afvalstoffen).
Producten met PCB's zijn in het verleden op grote schaal gebruikt in condensatoren en transformators en in sommige bouwmaterialen; tegenwoordig komt de blootstelling voort uit de afbraak, slechte werking of ongecontroleerde recycling van met PCB's verontreinigde structuren en apparaten.

Alle kankers samen (voor dioxine (2,3,7,8-TCDD))