BeschrijvingBlootstellingsomstandighedenPlaats van (of soort) tumor waarvoor voldoende bewijs van carcinogeniteit bij de mens beschikbaar is

Groep in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels, met huidige of historische commerciële exploitatiemogelijkheden dankzij hun fysische en chemische eigenschappen. Asbest wordt gebruikt als isolatiemateriaal in gebouwen en als component in een aantal producten zoals dakshingles, watertoevoerleidingen, branddekens, kunststofvulmiddelen, koppelingen en remvoeringen, pakkingen en kussens voor auto's.
De voornaamste vormen van asbest zijn chrysotiel (wit asbest) en crocidoliet (blauw asbest). Andere vormen zijn amosiet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet.

Blootstelling aan asbest gebeurt via de inademing van vezels:

  • in de meeste gevallen in verontreinigde lucht in de werkomgeving (mensen die met asbestwerkers samenwonen, kunnen ook worden blootgesteld aan asbeststof via kledij);
  • maar ook in de omgevingslucht in de nabijheid van asbestverwerkende bedrijven;
  • of in de lucht in woningen en gebouwen die niet-hechtgebonden asbestmaterialen bevatten (het plaatsen, verwijderen of herstellen van asbesthoudende producten bij het onderhoud van de woning is een wijze van blootstelling).
  • Long
  • Mesotheliomen (kanker van de cellen van het mesothelium, het beschermende vlies dat de borst, de buik en de ruimte rond het hart bedekt)
  • Strottenhoofd
  • Eierstok