Ja. Tabaksgebruik is de belangrijkste oorzaak van kanker – en is vermijdbaar. Er bestaat geen veilige manier om tabak te gebruiken en roken is de gevaarlijkste manier omdat de verbranding van tabak of tabaksrook het grootste risico op kanker inhoudt. De meeste toxische stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen, ontstaan immers tijdens het verbrandingsproces. Tabak veroorzaakt verschillende soorten kanker, vooral als hij wordt gerookt. Tabaksrook veroorzaakt ook kanker bij niet-rokers die tabaksrook van rokers inademen, en bij kinderen van rokende ouders.

Het risico op longkanker is 20-25 keer hoger bij mannelijke en vrouwelijke rokers dan bij niet-rokers. Het risico neemt toe naarmate men langer rookt, meer sigaretten per dag rookt en jonger met roken begint. In Europa veroorzaakt roken naar schatting 82 % van alle gevallen van longkanker. Het percentage van de verschillende kankers die zouden kunnen worden vermeden door niet te roken, wordt tussen haakjes weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: soorten kanker veroorzaakt door roken en, wanneer anders aangegeven, door andere vormen van tabaksgebruik of de inademing van secundaire tabaksrook. De getallen tussen haakjes geven het percentage kankergevallen aan dat door roken wordt veroorzaakt, berekend op basis van het aantal rokers in Europa.

Bron: © iStockphoto.com (de waarden tussen haakjes zijn afkomstig uit een studie die in Europa is uitgevoerd door Agudo en medewerkers, gepubliceerd in 2012).

Roken is een vastgestelde oorzaak van elk van de in figuur 2 weergegeven soorten kanker. Daarnaast heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) op basis van sluitend bewijs uit studies op mensen geconcludeerd dat er beperkt bewijs is dat roken het risico op borstkanker (met 10-30 %) verhoogt. Bovendien is er beperkt bewijs dat secundaire tabaksrook het risico op strottenhoofd- en keelkanker verhoogt. In deze context betekent "beperkt bewijs" dat roken borstkanker kan veroorzaken en dat het inademen van secundaire tabaksrook strottenhoofd- en keelkanker kan veroorzaken.