Tabak en tabaksrook bevatten tal van stoffen waarvan geweten is dat ze bij proefdieren en mensen kanker veroorzaken (de term die hiervoor wordt gebruikt, is "carcinogenen"). Sommige carcinogenen zijn van nature aanwezig in de tabaksplant en sommige worden gevormd bij de verbranding van de tabak of tijdens de verwerking, droging, rijping of opslag ervan zoals benzeen, formaldehyde en tabaksspecifieke nitrosaminen, om er maar een paar te noemen. Het aantal en de hoeveelheid carcinogenen kan verschillen naargelang van het tabaksproduct en het land. Bepaalde soorten rookloze tabak kunnen worden geproduceerd met een verlaagd gehalte aan tabaksspecifieke nitrosaminen – één van de belangrijkste carcinogenen in tabaksproducten. Langdurig tabaksgebruik, en dus langdurige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, kan tot het ontstaan van kanker leiden.

Sommige chemische stoffen die in tabak en tabaksrook worden aangetroffen, zijn geclassificeerd als carcinogeen voor de mens door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (tabel 2). Figuur 3 toont enkele van de vele stoffen die in tabaksrook aanwezig zijn en kanker veroorzaken bij proefdieren en mensen.

Figuur 3: enkele kankerverwekkende stoffen in tabaksrook.

Bron: IARC