Er bestaan verschillende manieren om mensen te helpen die voorgoed willen stoppen met rookloos tabaksgebruik; een voorkeursmethode is nog niet vastgelegd.

Uit één studie is gebleken dat ongeveer 60 % minder gebruikers van rookloze tabaksproducten na zes maanden was hervallen bij een behandeling met varenicline dan zonder enige behandeling. Het is eveneens gebleken dat gedragsondersteuning bij gebruikers van rookloze tabaksproducten tot zes maanden lang een positieve invloed heeft op het aantal volhouders. De slaagkansen om te stoppen kunnen worden verhoogd wanneer er telefonische ondersteuning met opvolging wordt geboden. Mondonderzoeken met feedback over mondhygiëne in tandheelkundige omgevingen kunnen bijdragen aan het stopzetten van rookloos tabaksgebruik. Gebruikers van rookloze tabaksproducten die willen stoppen, moeten advies inwinnen bij een daartoe opgeleide gezondheidswerker.