Momenteel zijn er geen gegevens bekend over de veiligheid op lange termijn. Bij e-sigaretten wordt geen tabak verbrand en wordt geen tabaksrook ingeademd zoals bij het roken van gewone sigaretten; daarom wordt verwacht dat het gebruik van e-sigaretten een kleiner risico op ziekte en overlijden inhoudt dan het roken van tabak. De invoering van passende regelgeving zal de eventuele risico's van e-sigaretten tot een minimum beperken.

E-sigaretten kunnen de immense last van rookgerelateerde ziekte- en sterfgevallen verkleinen als de meeste rokers overstappen op e-sigaretten en passende aandacht wordt besteed aan de punten van zorg op het gebied van de volksgezondheid.

Zo is er onder andere bezorgdheid over het feit dat de smaken misschien aantrekkelijk zijn voor kinderen en tot een groter gebruik bij jonge niet-rokers zullen leiden, dat de inhoud niet correct wordt weergegeven op het etiket, dat ze op ongepaste wijze in de handel worden gebracht, dat ze tot minder acties ter bestrijding van tabaksgebruik kunnen leiden aangezien ze mogen worden gebruikt op plaatsen waar roken verboden is, of dat ze rokers kunnen aanzetten tot overstappen in plaats van stoppen, en ten slotte dat ze tabaksgebruik opnieuw normaal kunnen maken in landen met een geavanceerd en succesvol tabaksbestrijdingsbeleid.

Er is meer onderzoek nodig om deze punten van bezorgdheid nader te bekijken.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.