Ja, dit kan uw risico op kanker verlagen, maar de gezondheidsvoordelen hangen af van andere elementen.

In welke mate het risico wordt verlaagd, hangt af van het feit of de roker de lagere nicotine-inname compenseert door zijn manier van roken te veranderen, zoals dieper inhaleren, meer trekjes nemen. Het gebruik van nicotinevervangingstherapie of andere geneesmiddelen voor de behandeling van tabaksverslaving en pogingen om minder sigaretten te roken, kunnen helpen om compenserend roken tegen te gaan en zullen er waarschijnlijk toe leiden dat u erin slaagt volledig te stoppen. Het is best om een bepaalde stopdatum voorop te stellen omdat volledig stoppen de grootste gezondheidsvoordelen oplevert. Wie stopt met roken, ongeacht zijn leeftijd, verlaagt zijn kans aanzienlijk om aan alle belangrijke rookgerelateerde ziekten waaronder kanker te overlijden tegenover mensen die blijven roken.

Het risico op kanker hangt niet alleen af van de duur dat iemand heeft gerookt (bv. jaren), maar ook van de intensiteit waarmee hij heeft gerookt (bv. aantal sigaretten per dag). De invloed van de duur van het roken bij het bepalen van het kankerrisico wordt geacht groter te zijn dan de invloed van het aantal gerookte sigaretten per dag. Stoppen met roken is de beste manier om het kankerrisico te verlagen.