Ja. Wetenschappelijk bewijs toont sluitend aan dat het risico op kanker verlaagt nadat men stopt met roken, ongeacht de leeftijd. Maar hoe jonger men stopt, hoe groter het gezondheidsvoordeel.

Gemiddeld leven rokers minstens tien jaar minder dan mensen die nooit hebben gerookt. Stoppen met roken vóór de leeftijd van veertig jaar verlaagt het risico op een tabaksgerelateerd overlijden met ongeveer 90 %. Het is echter nooit te laat om te stoppen met roken; wie stopt met roken, ongeacht zijn leeftijd, verlaagt altijd het risico op een tabaksgerelateerd overlijden in vergelijking met mensen die blijven roken.

Stoppen met roken biedt ook andere gezondheidsvoordelen, die u onmiddellijk zult kunnen vaststellen (zie figuur 5). Wat rokers kunnen doen om te stoppen, wordt hier beschreven.  

Figuur 5: vastgestelde gezondheidsvoordelen op korte en lange termijn na het stoppen met roken.

Bron: opnieuw afgedrukt met de toestemming van de American Cancer Society, Inc. Alle rechten voorbehouden. Van www.cancer.org