Nee. Waterpijprokers ademen toxische stoffen in die worden uitgestoten door de brandende (vaak gearomatiseerde) tabak en het kooltje dat de tabak verwarmt. Ze ademen ook secondaire tabaksrook in. Doorgaans roken waterpijprokers minder vaak, maar intenser dan sigarettenrokers. Sessies duren gewoonlijk vrij lang (20-90 minuten), waardoor rokers gedurende lange tijd aan tabaksrook worden blootgesteld. Waterpijprokers hebben ook de neiging om de rook diep in de longen in te ademen omdat ze meer kracht moeten uitoefenen om door de vloeistof heen lucht aan te zuigen. Het "afkoelende" effect van de passage van de tabaksrook door het water kan ervoor zorgen dat men meer ademteugen neemt en zo meer carcinogenen in de rook inademt. De passage van de rook door het water doet de toxische stoffen niet uit de tabaksrook verdwijnen. Waterpijpen zijn ook bekend onder andere namen zoals shisha, hookah, nargileh of ghaliyan. In figuur 4 ziet u een voorbeeld.

Figuur 4: een waterpijp, ook bekend onder de naam shisha, hookah, nargileh of ghaliyan.

Figuur 4: een waterpijp, ook bekend onder de naam shisha, hookah, nargileh of ghaliyan.

Bron: © danck - iStockphoto.com.