Roken is een factor die sterk bijdraagt aan de gezondheidsongelijkheid in de meeste landen met hoge inkomens. Roken komt globaal meer voor bij achtergestelde groepen waaronder deze met een laag arbeids-, onderwijs- of inkomensniveau, werklozen en alleenstaande ouders. Er zijn andere bevolkingsgroepen die hiervoor bijzonder gevoelig kunnen zijn, zoals daklozen, mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en gevangenen. In sommige landen kunnen etnische minderheden grote aantallen tabaksgebruikers tellen.

Het is belangrijk dat speciale inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat tabaksbestrijdingsacties kwetsbare bevolkingsgroepen met een hoog tabaksgebruik bereiken.