Ja. De schadelijke effecten van tabak worden versterkt door alcoholgebruik en ook in sommige beroepen waarin werknemers worden blootgesteld aan andere agentia waarvan geweten is dat ze kankerverwekkend zijn (bv. radon of asbest. Voor wat betreft alcoholgebruik en roken, verhoogt het risico op kanker van de mondholte, de keel, het strottenhoofd en de slokdarm bij rokers aanzienlijk naarmate hun alcoholgebruik toeneemt. Wie rookt en alcohol drinkt, loopt een groter risico op kanker dan wie alleen rookt.