Da. Budući da radno mjesto izravno utječe na zdravlje i dobrobit radnika, a time i njihovih obitelji, zajednice i društva, ono daje idealan okvir i infrastrukturu za potporu preventivnim mjerama i mjerama unapređenja zdravlja za velike skupine ljudi, uključujući prestanak pušenja, povećanje tjelesne aktivnosti i zdravu prehranu. Udruživanjem napora poslodavaca, zaposlenika i društva kroz programe zaštite zdravlja na radu i promicanja zdravih načina života te većim sudjelovanjem radnika u oblikovanju radnog okruženja može se poboljšati zdravlje i dobrobit zaposlenih osoba.