Za većinu kemijskih tvari iz okoliša koje uzrokuju rak najučinkovitije su mjere propisi i akcije na razini zajednice usmjerene na smanjivanje ili uklanjanje tih tvari, a ne na osobnoj razini. Međutim, važno je znati čemu ste izloženi jer onda možete donijeti informirane odluke o svojem zdravlju. Primjeri koraka koje osobno možete poduzeti jesu sljedeći:

  • Neka u vašem domu i bližem okolišu ne bude dima. Nemojte dozvoliti drugima da puše u zatvorenom ni u automobilima.
  • Upoznajte se s time koji se kemijski spojevi nalaze u proizvodima koje kupujete za vlastitu upotrebu. Pročitajte upute za sigurnu i pravilnu upotrebu i pomno ih slijedite.
  • Ako negdje imate azbest koji treba ukloniti, to ne smijete raditi sami. Morate za to angažirati profesionalnog izvođača takvih radova, a ne smijete ni odložiti u okoliš nikakav otpad koji nastane uklanjanjem azbesta.
  • Upotrebu kemijskih spojeva ograničite na dobro prozračene prostore ili ih upotrebljavajte na otvorenom.
  • Onečišćenje zraka u zatvorenom možete smanjiti dobrim prozračivanjem. Upotrebljavajte energetski učinkovite kućanske uređaje (grijanje, hlađenje itd.), a kako biste smanjili onečišćenje zraka izbjegavajte paljenje organskih tvari, kao što je drvo ili otpad iz dvorišta u otvorenim ložištima.
  • Smanjivanju onečišćenja zraka mogu doprinijeti pojedinačni koraci (kao što je manja upotreba automobila i njegovo pravilno održavanje ili upotreba bicikla i javnog prijevoza).
  • Pravilnim odlaganjem kemijskih proizvoda za kućnu upotrebu (npr. pesticidi i boje) i farmaceutskih lijekova te smanjivanjem količine otpada možete doprinijeti minimiziranju kontaminacije pitke vode i tla.
  • Zdravijem okolišu možete doprinijeti i podizanjem svijesti javnosti, što može dovesti do javnih i zajedničkih akcija.